De fietsen en het turnmateriaal werden op het sportveld gezet en alle kleuters mochten er tijdens hun turnuurtje mee spelen. Ze genoten !