Op vrijdag 12 oktober werden in het 5de leerjaar verkiezingen gehouden. De vertegenwoordigers van de klas voor de Leerlingenraad moesten immers nog verkozen worden. De leerlingen werkten tijdens de lessen wereldoriëntatie rond dit thema.

Nadat de leerlingen het vakjargon van de verkiezingen wat beter onder de knie hadden, konden de kandidaten aan het werk. De campagne kon beginnen. Programmapunten werden opgesteld en voorgesteld aan de klasgenoten.  Er werden slogans gemaakt en folders uitgedeeld. Net zoals in de echte wereld.

Vrijdag 12 oktober was het zover… de klas werd omgetoverd in een stembureau. Er werden een voorzitter, een secretaris en bijzitters aangeduid. Het stemhokje en de stembus werden natuurlijk niet vergeten. En daarna stemmen maar. Daarvoor had je je oproepingsbrief en je Kids-ID nodig!

Daarna was het werk voor de leden van het telbureau. Alle voorkeurstemmen werden geteld, geregistreerd en gecontroleerd!

De