Wikipedia leert ons:

MariaLichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de “Opdracht of Presentatie van de Heer in de Tempel”, waarbij Jezus, zoals elk eerstgeboren joods jongetje, wordt opgedragen aan God.

Vrij vertaald door het 3de leerjaar: Pannenkoeken voor de ganse school door de kinderen van het 3de leerjaar en enkele bereidwillige ouders en grootouders. Tsjakka 😉 en vooral smakelijk!