Al gauw werden we meegenomen door twee “jagers” in de prehistorie. Ze leerden ons speren slijpen, eten zoeken, op dieren jagen, hutten bouwen, sieraden maken en een feestje bouwen!

In het museum leerden we de eerste mens Lucy kennen. We zagen wat er allemaal gebeurde in de nederzettingstijd en toen we in de afdeling van de Romeinse tijd kwamen, gingen onze ogen pas open! Wat die ons allemaal leerden. Maar er waren ook verschrikkelijke wreedaardige soldaten bij. Gelukkig was soldaat “Tiberius” na zestien jaar dienst een vredelievende soldaat. Dat kon niet van keizer Julius Caesar gezegd worden. Hij was trouwens geen keizer…

Wat een zalige, historische dag! Bedankt, gidsen en oma Lut!!