Doorheen de gehele lagere school werken de klassen met de methode Mundo voor wereldoriëntatie. De kinderen brengen echter zelf ook graag zelf bepaalde thema’s aan. Zo werden er de afgelopen maand in het 6de leerjaar 5 werkgroepen opgericht die een project zelf uitwerkten. Een grote, veelzijdige opdracht die het beste van elk groepslid vraagt. Zo werkte elke groep aan een tekst, een artikel, een maquette uit piepschuim en  een voorstellingsactiviteit voor de klas. De boeiende thema’s waren:’ Harry Potter, met uitsterven bedreigde diersoorten, Brawl Stars en het Amazonewoud’.

.Elk groepje slaagde erin zijn zelf uitgewerkte stappenplan tot een goed einde te brengen en de klas een heleboel zaken bij te leren. De foto’s getuigen van een grote werklust en enthousiasme. Tijdens deze projectwerking komen de verschillende geoefende vaardigheden uit de lessen wo, muzo, ict – en taal aan bod. Bovendien staan de sociale vaardigheden gedurende het ganse proces centraal.